EnglishPolski
Menu
Strona główna
Po co nam Bank DNA?
Biologiczna metka
Uczestnicy projektu
Bank DNA
Jak zbierać próbki?
Artykuły
Linki
Szukaj
Kontakt
Bannery
Inicjatorzy projektu Drukuj E-mail
Napisał: Tadeusz Malewski   
poniedziałek, 28 lipiec 2008
Uczestnicy projektu
Instytucje
Inicjatorami Banku DNA, którego początki datują się na 2006 r., są cztery instytucje badawcze: Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie (MIZ PAN), Instytut Botaniki PAN w Krakowie (IB PAN), Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (IHAR) oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (IGHZ PAN). Instytuty te są wiodącymi placówkami w skali kraju; MIZ PAN posiada największe w kraju zbiory zoologiczne, zaś IB PAN - największe w kraju zbiory roślin i grzybów. Jednocześnie w placówkach tych znajdują się nowoczesne laboratoria molekularne uczestniczące w realizacji kilku prestiżowych projektów o zasięgu międzynarodowym i współpracujące z najnowszymi laboratoriami tego typu w Europie. Z kolei dwa pozostałe instytuty (IHAR i IGHZ PAN) to dwie analogiczne, wiodące placówki odpowiednio w zakresie bioróżnorodności roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych. Piątym uczestnikiem sieci jest Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (WNB UZ), który dołączył do niej w 2008 r.  WNB UZ  dysponuje materiałami biologicznymi w przypadku gatunków znajdujących się na liście CITES oraz bogatym zbiorem materiałów wykopaliskowych. Ponadto, Pracownia Bioinformatyki i Modelowania Procesów Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego posiada doświadczenie w zakresie zbierania i przetwarzania informacji o sekwencjach DNA oraz wielkoskalowej analizy porównawczej.
 
Instytucją spełniającą rolę koordynatora sieci jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN. W roku 2006 stworzono grupę roboczą składającą się z przedstawicieli instytucji wchodzących w skład sieci. Jej główne zadania to przygotowywanie rocznych planów wspólnych badań naukowych i wdrożeń oraz zapewnianie stałego przepływu informacji pomiędzy członkami sieci i rozwiązywanie bieżących problemów, jakie się pojawią w trakcie organizowania sieci i realizacji wspólnego programu badawczego i wdrożeniowego. Precyzyjne zasady funkcjonowania sieci i priorytety badawcze na najbliższych 5 lat zostały określone w wyniku dyskusji pomiędzy przedstawicielami instytucji wchodzących w skład sieci. 
 
Sieć naukowa "Krajowy Bank DNA Roślin, Grzybów i Zwierząt" jest otwarta. W przyszłości mogą do niej przystąpić placówki badawcze już zajmujące się bądź zainteresowane wykorzystaniem barkodingu DNA w badaniach taksonomicznych i w ich praktycznych zastosowaniach. Warunkiem przystąpienia do sieci jest deklaracja włączenia się do planów wspólnych badań sieci i wdrożeń oraz deklaracja ich realizacji w przyszłości, a także techniczne możliwości w zakresie pozyskiwania prób, ekstrakcji i analiz DNA. Do współpracy z siecią mogą także przystąpić placówki badawcze, które w chwili obecnej same nie prowadzą analiz DNA, ale przy okazji prowadzonych własnych prac terenowych lub laboratoryjnych mogłyby dostarczyć próby pozwalające na ekstrakcję DNA, które w istotny sposób uzupełniałyby kolekcje okazów i prób będących w posiadaniu instytucji wchodzących w skład sieci.
 
Obecni uczestnicy projektu: