EnglishPolski
Menu
Strona główna
Po co nam Bank DNA?
Biologiczna metka
Uczestnicy projektu
Bank DNA
Jak zbierać próbki?
Artykuły
Linki
Szukaj
Kontakt
Bannery
Statystyki Banku DNA
81 species
98 vouchers
168 DNA probes
46 sequences

Instytucje
 
Projekty międzynarodowe

All Leps Barcode of Life

Fish Barcode of Life Initiative

All Birds Barcoding Initiative (ABBI)

Polar Barcode of Life
Banki DNA

Frozen Ark

Royal Botanic Gardens, Kew

Ambrose Monell Cryo Collection Database

CRES - the Frozen Zoo

Australian Frozen Zoo

International Society for Biological and Environmental Repositories
Inicjatorzy projektu Drukuj E-mail
Napisał: Tadeusz Malewski   
poniedziałek, 28 lipiec 2008
Uczestnicy projektu
Instytucje
Inicjatorami Banku DNA, którego początki datują się na 2006 r., są cztery instytucje badawcze: Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie (MIZ PAN), Instytut Botaniki PAN w Krakowie (IB PAN), Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (IHAR) oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (IGHZ PAN). Instytuty te są wiodącymi placówkami w skali kraju; MIZ PAN posiada największe w kraju zbiory zoologiczne, zaś IB PAN - największe w kraju zbiory roślin i grzybów. Jednocześnie w placówkach tych znajdują się nowoczesne laboratoria molekularne uczestniczące w realizacji kilku prestiżowych projektów o zasięgu międzynarodowym i współpracujące z najnowszymi laboratoriami tego typu w Europie. Z kolei dwa pozostałe instytuty (IHAR i IGHZ PAN) to dwie analogiczne, wiodące placówki odpowiednio w zakresie bioróżnorodności roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych. Piątym uczestnikiem sieci jest Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (WNB UZ), który dołączył do niej w 2008 r.  WNB UZ  dysponuje materiałami biologicznymi w przypadku gatunków znajdujących się na liście CITES oraz bogatym zbiorem materiałów wykopaliskowych. Ponadto, Pracownia Bioinformatyki i Modelowania Procesów Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego posiada doświadczenie w zakresie zbierania i przetwarzania informacji o sekwencjach DNA oraz wielkoskalowej analizy porównawczej.
 
Instytucją spełniającą rolę koordynatora sieci jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN. W roku 2006 stworzono grupę roboczą składającą się z przedstawicieli instytucji wchodzących w skład sieci. Jej główne zadania to przygotowywanie rocznych planów wspólnych badań naukowych i wdrożeń oraz zapewnianie stałego przepływu informacji pomiędzy członkami sieci i rozwiązywanie bieżących problemów, jakie się pojawią w trakcie organizowania sieci i realizacji wspólnego programu badawczego i wdrożeniowego. Precyzyjne zasady funkcjonowania sieci i priorytety badawcze na najbliższych 5 lat zostały określone w wyniku dyskusji pomiędzy przedstawicielami instytucji wchodzących w skład sieci. 
 
Sieć naukowa "Krajowy Bank DNA Roślin, Grzybów i Zwierząt" jest otwarta. W przyszłości mogą do niej przystąpić placówki badawcze już zajmujące się bądź zainteresowane wykorzystaniem barkodingu DNA w badaniach taksonomicznych i w ich praktycznych zastosowaniach. Warunkiem przystąpienia do sieci jest deklaracja włączenia się do planów wspólnych badań sieci i wdrożeń oraz deklaracja ich realizacji w przyszłości, a także techniczne możliwości w zakresie pozyskiwania prób, ekstrakcji i analiz DNA. Do współpracy z siecią mogą także przystąpić placówki badawcze, które w chwili obecnej same nie prowadzą analiz DNA, ale przy okazji prowadzonych własnych prac terenowych lub laboratoryjnych mogłyby dostarczyć próby pozwalające na ekstrakcję DNA, które w istotny sposób uzupełniałyby kolekcje okazów i prób będących w posiadaniu instytucji wchodzących w skład sieci.
 
Obecni uczestnicy projektu: