EnglishPolski
Menu
Strona główna
Po co nam Bank DNA?
Biologiczna metka
Uczestnicy projektu
Bank DNA
Jak zbierać próbki?
Artykuły
Linki
Szukaj
Kontakt
Bannery
Po co nam Bank DNA? Drukuj E-mail
Napisał: Robert Rutkowski   
czwartek, 24 lipiec 2008
ImageW kwasie deoksyrybonukleinowym - DNA - zapisana jest niemal kompletna informacja o funkcjonowaniu organizmu, począwszy od prostych procesów komórkowych, poprzez budowę anatomiczną, a skończywszy na cechach charakteru.  Postęp, który poczyniono w dwudziestym wieku w dziedzinie biologii molekularnej, pozwala na precyzyjne odczytywanie tej informacji. Jednocześnie, techniki inżynierii genetycznej umożliwiają nam ingerencję w funkcjonowanie genów, a także, choć wciąż tylko w niewielkim stopniu, na kontrolowanie ich ekspresji.Trudno przewidzieć, jak daleko posunie się nauka w udoskonalaniu i wykorzystywaniu metod genetyki i biologii molekularnej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że już obecnie DNA jest niezwykle cennym źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie.
 
Istnieje więc konieczność zagospodarowania zasobów DNA, zarówno tych istniejących w naturze, jak i przechowywanych w laboratoriach naukowych. Jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie Bank DNA.  Gromadzone w nim będzie DNA w postaci ekstraktów, jak i okazy, tkanki oraz inny materiał biologiczny, z którego DNA będzie mogło być pozyskiwane w przyszłości. Jedną z głównych funkcji Banku będzie wykorzystanie jego zasobów w barkodingu - genetycznym systemie identyfikacji gatunków, pozwalającym precyzyjnie badać różnorodności świata przyrody.  Ogrom wiedzy o naturalnych populacjach, którą możemy zdobyć dzięki analizom DNA doprowadził do powstania nowych, coraz wyraźniej kształtujących się gałęzi biologii: taksonomii molekularnej, ekologii molekularnej i wykorzystaniu genetyki w ochronie ginących gatunków.
 
Zasoby banku DNA umożliwią naukowcom z tych dziedzin docieranie do materiałów, przechowywanych w odpowiedni sposób, gromadzonych w różnej skali przestrzennej i czasowej. Pozwoli to na badanie nie tylko stanu obecnego, ale również zmian genetycznych zachodzących w obrębie ekosystemów, gatunków i populacji. Człowiek przekształca środowisko w bardzo szybkim tempie i na ogromną skalę. Niestety, większość tych zmian negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Należy więc wspomnieć o fascynującej, choć jednocześnie smutnej perspektywie związanej z Bankiem DNA. Być może już w niezbyt odległej przyszłości materiały genetyczny zgromadzony w Banku DNA będzie jedyną szansą, by ocalić lub nawet odtworzyć populacje rzadkich, ginących gatunków roślin i zwierząt.