EnglishPolski
Menu
Strona główna
Po co nam Bank DNA?
Biologiczna metka
Uczestnicy projektu
Bank DNA
Jak zbierać próbki?
Artykuły
Linki
Szukaj
Kontakt
Bannery
Statystyki Banku DNA
81 species
98 vouchers
168 DNA probes
46 sequences

Instytucje
 
Projekty międzynarodowe

All Leps Barcode of Life

Fish Barcode of Life Initiative

All Birds Barcoding Initiative (ABBI)

Polar Barcode of Life
Banki DNA

Frozen Ark

Royal Botanic Gardens, Kew

Ambrose Monell Cryo Collection Database

CRES - the Frozen Zoo

Australian Frozen Zoo

International Society for Biological and Environmental Repositories
Po co nam Bank DNA? Drukuj E-mail
Napisał: Robert Rutkowski   
czwartek, 24 lipiec 2008
ImageW kwasie deoksyrybonukleinowym - DNA - zapisana jest niemal kompletna informacja o funkcjonowaniu organizmu, począwszy od prostych procesów komórkowych, poprzez budowę anatomiczną, a skończywszy na cechach charakteru.  Postęp, który poczyniono w dwudziestym wieku w dziedzinie biologii molekularnej, pozwala na precyzyjne odczytywanie tej informacji. Jednocześnie, techniki inżynierii genetycznej umożliwiają nam ingerencję w funkcjonowanie genów, a także, choć wciąż tylko w niewielkim stopniu, na kontrolowanie ich ekspresji.Trudno przewidzieć, jak daleko posunie się nauka w udoskonalaniu i wykorzystywaniu metod genetyki i biologii molekularnej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że już obecnie DNA jest niezwykle cennym źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie.
 
Istnieje więc konieczność zagospodarowania zasobów DNA, zarówno tych istniejących w naturze, jak i przechowywanych w laboratoriach naukowych. Jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie Bank DNA.  Gromadzone w nim będzie DNA w postaci ekstraktów, jak i okazy, tkanki oraz inny materiał biologiczny, z którego DNA będzie mogło być pozyskiwane w przyszłości. Jedną z głównych funkcji Banku będzie wykorzystanie jego zasobów w barkodingu - genetycznym systemie identyfikacji gatunków, pozwalającym precyzyjnie badać różnorodności świata przyrody.  Ogrom wiedzy o naturalnych populacjach, którą możemy zdobyć dzięki analizom DNA doprowadził do powstania nowych, coraz wyraźniej kształtujących się gałęzi biologii: taksonomii molekularnej, ekologii molekularnej i wykorzystaniu genetyki w ochronie ginących gatunków.
 
Zasoby banku DNA umożliwią naukowcom z tych dziedzin docieranie do materiałów, przechowywanych w odpowiedni sposób, gromadzonych w różnej skali przestrzennej i czasowej. Pozwoli to na badanie nie tylko stanu obecnego, ale również zmian genetycznych zachodzących w obrębie ekosystemów, gatunków i populacji. Człowiek przekształca środowisko w bardzo szybkim tempie i na ogromną skalę. Niestety, większość tych zmian negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Należy więc wspomnieć o fascynującej, choć jednocześnie smutnej perspektywie związanej z Bankiem DNA. Być może już w niezbyt odległej przyszłości materiały genetyczny zgromadzony w Banku DNA będzie jedyną szansą, by ocalić lub nawet odtworzyć populacje rzadkich, ginących gatunków roślin i zwierząt.